Spotkania diecezjalne

Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, ul. Radzymińska 1,
poniedziałek, godz. 18.00

Spotkania parafialne

 • Białystok
  • Parafia Św. Anny, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego
   Środa, po Mszy Św. wieczornej (mała salka);
   animatorzy: Maria Piekut, Krystyna Samselska
  • Parafia Ducha Świętego, ul. Sybiraków 2
   piątek, godz. 16.15, biblioteka; animator: Maria Kalejta
  • Parafia Św. Floriana, ul. H. Ordonowny 3
   wtorek, godz. 16.30 (sala katechetyczna); animator: Walentyna Gryko
  • Parafia Św. Jadwigi Królowej, ul. Słonecznikowa 8
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej; animatorzy: Grażyna i Andrzej Muraszkiewiczowie
  • Parafia Św. Jadwigi Królowej, ul. Słonecznikowa 8
   wtorek, godz. 16.30 (sala parafialna); animator: Bozena Łukaszewicz-Kulesza
  • Parafia Św. Kazimierza, ul Św. Kazimierza 2
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (sala katechetyczna od ul. Leszczynowej); animatorzy: Barbara i Jerzy Rainczukowie
  • Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1
   poniedziałek, po Mszy Św. wieczornej (sala katechetyczna); animatorzy: Elzbieta Korsak, Joanna Jaskiewicz
  • Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej (sala w domu parafialnym); animator: Anna Topolewicz
  • Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1
   środa, po Mszy Św. wieczornej (sala katechetyczna); animatorzy: Wacława i Wojciech Wyszyńscy
  • Parafia NMP Królowej Rodzin, ul. NMP Królowej Rodzin 6
   środa, po Mszy Św. wieczornej (na plebanii – sala św. Cecylii); animator: Teresa Woronko
  • Parafia NMP z Guadalupe, ul Wrocławska 8
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej (sala za chorem); animatorzy: Alicja i Mirosław Heleniakowie
  • Parafia NMP Matki Kościoła, ul Pogodna 63
   Środa po Mszy św. wieczornej (s. katechetyczna w dolnym kościele); animator: Grażyna Sopyła
  • Parafia Niepokalanego Serca Maryi, ul. Ks. S. Suchowolca 27
   środa, po Mszy Św. wieczornej (plebania); animator: Maria Bełbot
  • Parafia Św. Rocha, ul. ks. A. Abramowicza 1
   wtorek, godz. 16.30 (salka przy kancelarii); animator: Danuta Malinowska
  • Parafia Św. Rocha, ul. ks. A. Abramowicza 1
   co 2. środa, godz. 19 (kaplica akademicka) ; animator: Renata Bogusłowicz
  • Parafia Św. Rocha, ul. ks. A. Abramowicza 1
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (kaplica akademicka) ; animator: Małgorzata Kulikowska
  • Parafia Św. Rodziny, ul. Ogrodowa 2a
   czwartek, po Mszy św. wieczornej (sala na plebanii); animatorzy: Lucja i Jan Orzechowscy
  • Parafia św. Stanisława, ul. Wiadukt 2B
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej (sala parafialna); animator: Barbara Prończuk
  • Parafia Św. Wojciecha, ul. Warszawska 46a
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej (Oratorium Św. Jerzego); animator: Emilia Bagińska
  • Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (sala katechetyczna nr 11); animatorzy: Maria i Zdzisław Wąsowiczowie
  • Parafia Wszystkich Świętych, ul. Antoniuk Fabryczny 45
   środa, po Mszy Św. wieczornej (salka na plebanii); animator: Małgorzata Olszewska
 • Choroszcz
  • Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana, ul. Mickiewicza 2
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (kaplica); animator: Krystyna Bielawska
  • Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana, ul. Mickiewicza 2
   piątek, godz. 19.15 (plebania); animator: Anna Łuszcz
 • Grabówka
  • Parafia Krzyża Świętego, ul. Białostocka 76
   środa, po Mszy Św. wieczornej (na plebanii); animator: Janina Kazimierska
 • Juchnowiec Kościelny
  • Parafia św. Trójcy,
   co 2. środa, godz. 19 (salka katechetyczna); animator: Renata Bogusłowicz
  • Parafia św. Trójcy,
   czwartek, godz. 18.00 (plebania); animator: Grażyna i Andrzej Muraszkiewiczowie
 • Krypno
  • Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
   środa, po wieczornej Mszy Św. (sala parafialna); animator: Anna i Andrzej Dziębowscy
 • Kuźnica Białostocka
  • Parafia Opatrzności Bożej, Plac Tysiąclecia 15
   Czwartek po Mszy św. wieczornej (sala katechetyczna na plebani); animator: Krystyna Pawłowska
 • Mońki
  • Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Wojska Polskiego 47
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (sala parafialna); animator: Irena Ołdakowska
 • Sokółka
  • Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Grodzieńska 47
   wtorek, po Mszy Św. wieczornej (plebania, s. katechetyczna); animatorzy: Danuta i Romuald Czeczkowscy
  • Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Grodzieńska 47
   środa, po Mszy Św. wieczornej (sala przy starej plebanii); animatorzy: Helena i Stanisław Szostakowie
  • Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Oś. Zielone, ul. Jana Pawła II 5
   czwartek, po Mszy Św. wieczornej (plebania); animator: Joanna Tur; opiekun: ks. Tomasz Mnich
 • Suchowola
  • Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Plac Kościuszki 3
   Wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 (sala katechetyczna na plebani); animatorzy: Edwarda i Jerzy Karpieniowie
 • Zabłudów
  • Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła,
   czwartek, po Mszy Sw. wieczornej (salka na plebanii); animator: Teresa Gryc

Spotkania młodzieżowe

 • Białystok
  • Diecezjalne spotkania młodzieżowe Kaplica Akademicka przy kościele św. Rocha,
   ul. ks. A. Abramowicza 1
   1. niedziela miesiąca, godz. 15, Msza Sw. i s;potkanie formacyjne
  • Parafia Wszystkich Świętych, ul. Antoniuk Fabryczny 45
   grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej
   2 i 4 niedziela, godz. 16, (sala katechetyczna);
   animator: Małgorzata Walesiuk

Spotkania młodych małżeństw

 • Białystok
  • Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1
   Diecezjalna grupa młodych małżeństw i małżeństw z małymi dziećmi
   4 niedziela miesiąca, godz. 15, Msza Św. w kaplicy domu parafialnego
   oraz spotkanie formacyjne w świetlicy parafialnej;
   animatorzy: Katarzyna i Andrzej Królowie
 • Choroszcz
  • Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana, ul. Mickiewicza 2
   Grupa małżeństw z małymi dziećmi
   2. niedziela miesiąca, godz. 15.00 (plebania);
   animatorzy: Urszula i Wojciech Wyrzykowscy

Możliwość komentowania jest wyłączona.