Duchowość

Duchowość RRN oparta jest o więź z Matką Bożą, która prowadzi do coraz pełniejszego odkrycia Jezusa Chrystusa, Trójcy Świętej i Kościoła. Biblijną podstawą duchowości RRN są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoja”. Podstawowy komentarz do tego tekstu biblijnego zawarty jest w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Mater”.

Duchowość RRN to duchowość zawierzenia Matce Bożej wyrażająca się w pojedynczych aktach, a jeszcze bardziej w postawie, którą nazywamy komunią życia z Maryją. Członkowie RRN razem z Nią pragną uczestniczyć w Eucharystii, zgłębiać prawdy zawarte w Piśmie Świętym, tajemnice Kościoła i codzienność własnego życia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.