Konferencje

2018.11.05
 • Temat konferencji dotyczył znaczenia czytania duchowego. Ksiądz Darek powiedział, ze postęp w modlitwie wewnętrznej nie jest możliwy bez czytania duchowego. Jego brak powoduje, że modlitwa kurczy się. Czytanie duchowe jest pomocą. Pełni ono trzy zadania: orientuje na Boga, pomaga oderwać się od przyziemnych trosk, dodaje odwagi do trwania na modlitwie.
  Czytanie jest modlitwą i prowadzi do niej. Nie jest tu ważny intelekt, ale usposobienie serca – pragnienie przebywania w obecności Słowa. Formą pomocy jest Lectio Divina poprzez m.in.: lectio i meditatio. Konferencję zakończyła zachęta do cierpliwej pracy nad własnym wnętrzem, bo „Bóg nie chce, aby doczesność stała się dla człowieka ziemią obiecaną” – przypomniał nam ks. Darek słowa ks. Tadeusza Dajczera.
2018.10.22
 • Ks. Mirosław podczas konferencji pojął temat potrzeby otwierania się na miłość miłosierna, poprzez budowanie relacji, opierając się na spotkaniach z Jezusem. Odwołał się ewangelicznego spotkania Jezusa z kobietą grzeszną
  Jezus wie kim jest kobieta. Zwraca uwagi nie na jej życie , ale na jej miłość, którą wyraża przez wielką skruchę wylewając olej na Jego stopy i namaszczając je. Ona buduje relacje z Jezusem.
  Tymczasem faryzeusz mówi sam do siebie, jest skoncentrowany na sobie. Współbiesiadnicy zaczęli też mówić sami do siebie, są skoncentrowani na sobie, nie na Jezusie. Podobne postawy ukazane są w przypowieści o synu marnotrawnym.
  Postarajmy się przyjrzeć tym postawom i zobaczyć, w której postawie odnajdujemy siebie- kobiety grzesznej, starszego czy młodszego syna?, Czy ufam miłosiernej miłości Jezusa?
  Miłosierdzie Boże czerpemy naczyniem ufności. Nie koncentrujmy się na swoim złu, ale na miłosiernej miłości Chrystusa. Z Matką Bożą w codzienności zycia.
2018.10.15
 • Październik, jako miesiąc różańcowy jest zachętą do tego, by zgłębiać tajemnice życia Matki Bożej, powiedział ks. Mirosław.
  Matka Boża pochyla się nam nami nie dlatego że jesteśmy mocni, ale dlatego, że jesteśmy słabi, i jako tacy mamy szczególne prawo do ramion Maryi. Weszliśmy na drogę, gdzie Matka Boża chce z woli Jezusa dawać nam siebie.
  Świadomość tego, jak jesteśmy kochani, będzie nas motywować do pełniejszego zdania się na Nią. Gdy to sobie uświadamiamy, w sercu rodzi się zadziwienie i pragnienie odpowiedzi na tę Miłość: mogę Jej uzewnętrznić to co noszę w swoim sercu; przyjść i podzielić się tym, co przeżywam. Ona zawsze ma dla mnie czas, aby wysłuchać.
  W ten sposób rozwiązuje się wiele problemów, m.in poczucia bezpieczeństwa.
  Szukajmy Maryi, odkrywajmy Jej miłość, uwalniajmy się od wszystkiego co nas rozprasza, a Sam Bóg wystarczy.
2018.10.08
 • Podczas konferencji usłyszeliśmy dopowiedzenia do treści przekazanych przed tygodniem, a dotyczących cudu w Kanie Galilejskiej. Była to odpowiedź na pytanie, dlaczego w Kanie był cud. Otóż, jak powiedział ks. Darek, po pierwsze dlatego, że na weselu była Maryja, po drugie dlatego, że zabrakło wina. Był tam Pan Jezus, byli też słudzy, którzy zaangażowali się – odpowiedzieli na prośbę Pana Jezusa napełniając stągwie wodą.
  W Kanie utworzyła się nadprzyrodzona wspólnota dzieci Maryi, zebranych wokół Jezusa. Maryja uprasza cud, bo widzi BRAK. Jest POŚREDNICZKĄ relacji między nami i Jezusem. Jezus czyni cud, odpowiadając na wstawiennictwo Maryi.
  Warto zwracać się do Maryi i prosić, by weszła w naszą codzienność, dzielenie, doświadczenie i relacje wspólnotowe, POŚREDNICZĄC w relacjach z Jezusem i innymi ludźmi. Mocą Jezusa WODA naszego życia zamienia się w wino KOMUNII.
2018.10.01
 • Konferencję wygłosił Ks. Marek Muraszkiewicz. Stanowiła ona rozwinięcie treści z ostatnich dwóch konferencji. Miała ona dwie części.
  Pierwsza była rozwinięciem konferencji o ubogiej wdowie, która wrzuciła ofiarę ze swego NIEDOSTATKU. Materialny NIEDOSTATEK wdowy jest znakiem naszych niedostatków duchowych: czasu, sił, chęci, cierpliwości, zrozumienia. Uboga wdowa uczy nas ofiar z NIEDOSTATKU, które mają szczególną wartość oczach Boga.
  W drugiej części konferencji ks. Marek odniósł się do Ewangelii opisującej cud w Kanie Galilejskiej. Przypomniał, że aby mógł zaistnieć cud, potrzebna była obecność Maryi. Aby mógł stać się cud, potrzebny był BRAK wina. Jego BRAK prowokuje zaangażowanie Maryi. Podobnie jest w naszym życiu. Nasze BRAKI prowokują Maryję do działania w naszym życiu; do włączania się w nasze życie. Ona widząc nasze BRAKI chce je uzupełniać. Im więcej BRAKÓW Maryja w nas widzi, tym większe może być Jej zaangażowanie w nasze życie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.