nagrania z rekolekcji adwentowych 03-05 grudnia 2017r.
rekolekcje prowadził ks. Adam Kurowski z Warszawy001vn850114_homilia_1.mp3
002vn850115_slowo ks dariusza kowalczyka.mp3
003vn850116_1_slowo arcybiskupa.mp3
004vn850116_2_podziekowanie arcybiskupowi.mp3
005vn850116_3_uroczyste błogosławieństwo jubileuszowe.mp3
006vn850117_homilia 2.mp3
007vn850118_konferencja 2.mp3
008vn850119_homilia 3.mp3
009vn850120_konferencja 3.mp3