Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021r.

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2, 15).
Naszym kapłanom i wszystkim przyjaciołom w Chrystusie życzymy pięknych duchowych przeżyć w wędrówce do Betlejem, do Maryi, Józefa i małego Jezusa – Boga, który stał się człowiekiem, aby spotkać się z każdym z nas i uratować od śmierci wiecznej. W tej duchowej drodze życzymy wszystkim głębokiej wiary, nadziei i miłości. Niech Święta Rodzina będzie dla nas pomocą w pełnieniu Bożej woli, w życiu cichym i pokornym, w dążeniu do świętości.

animatorzy diecezjalni
Ewa i Wiesław