ŻÓŁTY LIST DO EWY. O podstawach życia duchowego

autor: ks. Dariusz Grelecki

Wydawnictwo Św. Jerzego w Białymstoku

„Opracowanie to jest godne polecenia, zwłaszcza dla osób poszukujących dróg i sposobów jak wzrastać duchowo i nie pogubić się w jawiących się dziś propozycjach nowych „duchowości”, zasadzających się na rozbudzanej uczuciowości czy szukającej znaków natychmiastowego skutku w nadzwyczajnych i dotykalnych owocach działania „praktyk duchowych”.

W przekazie Autora ujawnia się klasyczna szkoła duchowości katolickiej od ukazania istoty i źródła świętości, przez przeszkody w jej osiąganiu, po [przyznanie prymatu łasce, ze środkami otwierającymi na nią i jej udzielającymi, nie pomijając przy tym udziału człowieka, podejmującego wysiłek pracy z tą łaską. Są teoretyczne rozróżnienia, wyjaśnienia, ale i praktyczne wskazania, jak iść drogą życia duchowego.”

bp Henryk Ciereszko
(ze Słowa wstępnego)

Książka do nabycia w sklepiku RRN.
Czynny w poniedziałki po spotkaniu formacyjnym w parafii Miłosierdzia Bożego.