LIST DO EWY. Rozważania o Mszy Świętej

autor: ks. Dariusz Grelecki

Wydawnictwo Św. Jerzego w Białymstoku

„Msza Święta, czym jest, jak do niej się przygotować, jak w niej uczestniczyć i jak ją przeżywać? Na te pytania odpowiada Autor tej niewielkiej książeczki.

Posługując się obrazem przenośnią, wyjaśnia Czytelnikowi jej istotę, wskazuje na warunki owocnego jej przeżywania, ukazuje jej owoce. Prowadzi Czytelnika przez cały ryt liturgiczny, kolejne części Mszy Świętej, objaśniając ich symbolikę i wewnętrzną treść. Podpowiada, wydobywając może nie zawsze przypominaną tradycję pobożności eucharystycznej, aby przeżywać Mszę Świętą, uciekając się do wstawiennictwa Maryi.

Ciekawe, praktyczne i głębokie intuicje Autora, osadzone na nauczaniu tradycji Kościoła, w sposób prosty i sugestywny przekazane, są niewątpliwie cenną podpowiedzią i pomocą do głębszego i owocniejszego przeżywania Mszy Świętej. Są odpowiedzią, nie tylko pytającej Ewie, ale każdemu, kto sięgnie po tę książeczkę, a któremu Eucharystia jest droga, którą pragnie jak najpiękniej przezywać, czerpać z jej darów, nią żyć, czynić swe życie prawdziwie eucharystycznym.”

bp Henryk Ciereszko
(ze Słowa wstępnego)

Książka do nabycia w sklepiku RRN.
Czynny w poniedziałki po spotkaniu formacyjnym w parafii Miłosierdzia Bożego.