List do Ewy

Ukazał się „List do Ewy”

Zawiera on doświadczenia naszej Wspólnoty związane z przeżywaniem Mszy Świętej.  Jest odpowiedzią na  potrzeby i pragnienia  osób świeckich. Spotkanie z Autorem „Listu do Ewy”, ks. Dariuszem Greleckim, miało miejsce  9 września 2018 r. w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym w Białymstoku. 
Książeczka zawiera  wstęp ks. biskupa Henryka Ciereszko, który  pisze we wprowadzeniu: ”Autor tej niewielkiej książeczki [ … ] posługując się obrazem, przenośnią, wyjaśnia Czytelnikowi jej (Mszy Świętej ) istotę, wskazuje na warunki jej owocnego przeżywania, ukazuje jej owoce.  Prowadzi Czytelnika przez cały ryt liturgiczny, kolejne części Mszy Świętej, objaśniając ich symbolikę i wewnętrzną treść. Podpowiada, wydobywając może nie zawsze przypominaną tradycję pobożności eucharystycznej, aby przeżywać Mszę Świętą, uciekając się do wstawiennictwa Maryi”

foto okładki „Listu do Ewy”

Fotografia na okładce: Spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bazylice Jasnogórskiej, 2 grudnia 2017r.